Học phần: Specific tools for control management

Số tín chỉ: 03                                                  Tổng số tiết giảng: 23

Thời gian: 18.10 – 24.10.2018                       Địa điểm: Phòng V202

Giảng viên: TS. Marie Hélène BIHR

 

 

  • Giảng viên, IAE Jean Moulin Lyon 3 (CH Pháp)
  • Chuyên môn nghiên cứu và giảng dạy: management control, financial analysis, investment-financing
  • Nhận bằng Master 2 về Finance (IAE Grenoble)
  • Nhận bằng Tiến sỹ (PhD) về Management Sciences (University of Grenoble)

Lịch học:

  • T5, 18/10: 18:30 -21:30
  • T6, 19/10: 18:30 -21:30
  • T7, 20/10: 13:30 – 16:30
  • CN, 21/10: 9:00 – 12:00 & 13:30 – 16:30
  • T2, 22/10: 18:30 -21:30
  • T3, 23/10: 18:30 -21:30

T4, 24/10: 18:30 -20:30