Học phần: Portfolio management

Số tín chỉ: 03                                     Tổng số tiết giảng: 23

Thời gian: 14.12 – 19.12.2018                   Địa điểm: Phòng D208

Giảng viên: TS. Oussama LABIDI

–        Giảng viên, IAE Jean Moulin Lyon 3 (CH Pháp)

–        Chuyên môn nghiên cứu và giảng dạy: Hedge Funds, Portfolio diversification, Performance measure

–        Nhận bằng Tiến sỹ (PhD) về Management Sciences (University of Grenoble)

Lịch học:

  • Thứ 6 (14/12) : 18h30 – 21h30
  • Thứ 7 (15/12) : 13h00 – 18h00
  • Chủ nhật (16/12) : 19h00 – 12h00 & 13 h00 – 16h00
  • Thứ 2 (17/12) : 18h30 – 21h30
  • Thứ 3 (18/12) : 18h30 – 21h30
  • Thứ 4 (19/12) : 18h30 – 21h30