Địa chỉ: Phòng D106, Trường Đại học Thương mại, 79 đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.37687739 – Hotline: 0981.775.148

Email: tuyensinh.dhtm@gmail.com

Website: http://dtqt.tmu.edu.vn/

Facebook: Khoa Đào tạo quốc tế – Trường Đại học Thương mại

Phụ trách tuyển sinh: Kim Hoàng Giang (Tel: 0904.966.136)