Học phần: Research topics and quantitative methods in Finance and management

Số tín chỉ: 01                                                  Tổng số tiết giảng: 08 tiết

Thời gian: 05 – 07/09/2018                            Phòng học: D208

Giảng viên: PGS, TS. Phạm Đức Hiếu

 

  • Giảng viên cơ hữu, Trưởng Bộ môn Kiểm toán, Khoa Kế toán – Kiểm toán, ĐH Thương Mại
  • Nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành Kế toán Kiểm toán (Control de Gestion) năm 2007 tại Universite de la Mediterranee, Universite d’Aix-Marseille II, CH Pháp
  • Hoàn thành chương trình Sau tiến sỹ (Post. Doc) về Tài chính – Kế toán năm 2017 tại Sam M. Walton College of Business, University of Arkansas, Mỹ

Lịch học:

Tháng 9/2018 T4 T6
5/9 7/9
Học phần chính: 22 học viên
Học phần Research topics and quantitative methods in Finance and management
Giảng viên PHAM Duc Hieu
Số tiết 4 4
Thời gian 18:30 – 21:40 18:30 – 21:40