Học phần: Corporate Financial Strategy

Số tín chỉ: 03                                                  Tổng số tiết giảng: 23

Thời gian: 24.09 – 05.10.2018                       Địa điểm: Phòng D208

Giảng viên: TS. Nguyễn Thị Hương Liên

 

 

  • Giảng viên thỉnh giảng, ĐH Thương Mại
  • Giảng viên cơ hữu, chủ nhiệm Bộ môn Kế toán Kiểm toán, Khoa Kế toán Kiểm toán, ĐH Kinh tế, ĐH Quốc Gia Hà Nội
  • Nhận bằng Tiến sỹ Kinh tế năm 2010 tại Trường ĐH Quốc gia Yokohama, Nhật Bản; Chứng chỉ Phương pháp giảng dạy tiên tiến của Trường Đại học Queensland, Australia năm 2012. Năm 2015, nhận Bằng cao cấp về kế toán và kinh doanh của Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc (ACCA).

Lịch học:

 

September 2018 Mon Wed Fri
24 26 28
Subject Corporate financial strategy
Lecturer Huong Lien
Teaching units 4 4 4
Teaching time 18:30 – 21:40 18:30 – 21:40 18:30 – 21:40
October 2018 Mon Wed Fri
1 3 5
Subject Corporate financial strategy
Lecturer Huong Lien
Teaching units 4 4 4
Teaching time 18:30 – 21:40 18:30 – 21:40 18:30 – 21:40