Sáng ngày 07/3/2019, Khoa Tài chính – Ngân hàng, Khoa Đào tạo quốc tế Trường Đại học Thương mại phối hợp với Viện Ngân hàng – Tài chính Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Jean Moulin Lyon 3 đồng phối hợp tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia “Kiểm soát tài chính ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế” tại Hội trường H3 Trường Đại học Thương mại.

Đây là sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 10 năm chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Tài chính và Kiểm soát giữa Trường Đại học Thương mại và Trường Đại học Jean Moulin Lyon 3 (Cộng hòa Pháp).

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Hoàng – Trưởng khoa Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Thương mại cho biết, kiểm soát tài chính có vai trò rất quan trọng, đặc biệt đối với các quốc gia như Việt Nam đang trong quá trình phát triển đột phá và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Kể từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, nhiều quốc gia trên thế giới đã chú trọng hơn đến việc thiết kế hệ thống kiểm soát tài chính, trong đó, một số yêu cầu đã được đặt ra nhằm đảm bảo hệ thống tài chính lành mạnh và giải quyết dứt điểm các bất cập có liên quan. Bên cạnh đó, môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, gây ảnh hưởng tiêu cực đến các quá trình tài trợ, đầu tư cũng như hiệu quả kinh doanh. Do vậy, kiểm soát tài chính là cấu phần quan trọng trong hệ thống quản lý của nhà nước và của các doanh nghiệp. Những vấn đề về kiểm soát tài chính vĩ mô và vi mô đang thu hút sự quan tâm của các nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu, nhà quản trị và chủ doanh nghiệp.

Với 85 bài viết của các tác giả, Ban tổ chức Hội thảo đã chọn lọc được 63 bài viết đăng trong kỷ yếu hội thảo, được sắp xếp theo 3 chủ đề: thứ nhất “Kiểm soát, giám sát tài chính vĩ mô”, thứ 2 “Kiểm soát, giám sát các trung gian tài chính”, thứ 3 “Kiểm soát, giám sát tài chính tại các doanh nghiệp”.

Các bài viết đã góp phần làm sáng tỏ các vấn đề liên quan tới tác động của chính sách tài chính, tiền tệ, tỷ giá tới sự ổn định vĩ mô của thị trường tài chính, thị trường ngoại hối, mô hình giám sát tài chính, nghiên cứu và giám sát hành vi gian lận trên thị trường chứng khoán; các vấn đề liên quan tới hoạt động ổn định và an toàn vốn của ngân hàng, hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro theo Basel II, xử lý nợ xấu; quản lý và giám sát rủi ro trong các công ty cổ phần.

Hội thảo cũng có nghiên cứu đề cập tới ứng dụng Regtech, là một trong những phát triển mới trong việc giám sát tuân thủ tài chính trong điều kiện cách mạng công nghiệp 4.0.